Meda Akbar Putar Jawan Hai Noha Lyrics Farhan Ali Waris 2016

https://aliwalayazadar.blogspot.com/2018/12/zanjani-jantri-2019.html

Akbar hay akbar Na kattal karo maide akbar ku Pardesi Hai Mehman Hai Maida Akbar Putar Jawan Hai Tasveer Hai Made Nane Di Avi Natik Quran Hai Maida Akbar Putar Jawan Haihttp://humaliwalyazadar.blogspot.com/2018/11/imamia-jantri-2001-to-2019.html
Socializer
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →