Ali Maula Ali Maula Noha Lyrics Nadeem Sarwar 1998

Ali maula Ali Maula x3

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola

Ali maula Ali Maula x2

Lage jab haidari naara

Jaha mai gunj hoti hai,

Ali maula Ali Maula

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola

Kabhi naade Ali parkar kaho ya fat-he khaibar,

To mushkil hogi mushkil mai, Ali ka naam sunkar

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola

Nusairi ne khuda mana, khuda ne lafata jaana

Khuda ko wohi samjhenga, Ali ne ko jisne pehchaana

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola

Ali suraj ko paltade, Ali darya ko theraade,

Ali chaahe to munkir par, kazaa ki aag barsade,

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola

Ali aamil Ali kaamil, Ali kashti Ali sahil,

Agar insaaf se pucho, Ali islam ka hai dil,

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola

Ali hai mazhare yazdan, Ali hai bolta quran,

Nabuwat jism ki surat, Ali us jism mai hai jaan,

Ali ki badshaahi hai, Ali isme ilaahi hai

Har ek mizan me tola, zuba ke saath dil bola


Socializer
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →